Openbaar groen

Als lokaal openbaar bestuur in de regio Herentals op zoek naar een partner voor de aanleg en het onderhoud van je openbaar groen ?

Welkom bij Boskat!

Want we helpen je graag met een oplossing op maat voor jouw groenwerken. Bij voorkeur op een zo sterk mogelijk ecologische manier.

openbaar groen

Welke groenwerken?

Groenaanleg

 • Van het aanplanten van struiken, hagen, planten en bomen in straten, op pleinen, in speeltuinen tot
 • zaaien van gazon op openbaar domein,
 • de aanleg van paden,
 • het creëren van een groene openbare omgeving en beleving (denk maar aan een pluktuin of picknickzone).

Groenonderhoud

De corebusiness van Boskat. Want niets zo fijn als groen dat groeit en bloeit.

Superbelangrijk hierbij is om goed te onderhouden op de juiste tijdstippen. Dit onderhoud van je openbaar groen bekijken we ruim:

 • Van maaien en snoeien tot
 • hakken en wieden,
 • bomen vellen,
 • je groen weer proper en gezond zetten.

Natuurwerken

Grotere of ruwere onderhoudswerken op je openbaar domein? En klus die Boskat klaart.

 • Van maaien, frezen en ploegen tot
 • exotenbestrijding (Sommige vreemde en schadelijke exoten kunnen onze inheemse planten verdringen en zelfs laten verdwijnen. Door deze te bestrijden, behouden we het natuurlijke evenwicht.),
 • opkuis na kapping,
 • wandelpaden in orde houden,
 • zwerfvuil ruimen.

Op de meest sterke ecologische manier

Jouw grote voordeel: Voor je groenprojct is het altijd onze intentie om een oplossing op maat aan te bieden, liefst op een zo sterk mogelijk ecologische manier. En dat doen we zo.

Op zoek naar een oplossing op maat voor je openbaar groen?

Jouw extra voordelen van onze groenaanpak?

Op verschillende fronten bouw je mee aan een gezondere maatschappij:

1. Je doet aan duurzaam ondernemen

Omdat we voor jouw groenonderhoud zoeken naar de meest ecologische oplossing. Met ook kostenbesparing op langere termijn.

2. Maar ook aan mensgericht ondernemen

Want als maatwerkbedrijf investeren we met hart en ziel in onze werkgasten. Om hen zo op vele vlakken te laten groeien. Als klant van Boskat draag jij hiertoe een ferm steentje bij.

3. Je krijgt een resultaatsverbintenis

Zo ben jij zeker van goed werk in je tuin. Daarop mag je rekenen.

Concrete vragen rond je groenproject?

Geef ons een seintje. We helpen je graag met een oplossing voor je openbaar groen.

Weet je al goed wat je wil?

En kies mee voor groen op maat.